Banner

musim luruh


Wednesday, December 21, 2011

PEMULIHAN KHAS

PENDAHULUAN
    Pendidikan peringkat rendah ialah pendidikan yang bertujuan untuk untuk melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara. Penguasaan kemahiran asas membaca, menulis, mengira (3M) perlu dikuasai pada peringkat awal bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan. Justeru, Program Pemulihan Khas mengutamakan prinsip "menyelesaikan masalah seawal mungkin" supaya tidak menjadi kronik dan berterusan hingga ke tahap 2 persekolahan rendah atau ke peringkat persekolahan menengah rendah.
    Perbezaan minat, pengalaman,bakat dan gaya belajar individu murid mengakibatkan segolongan mereka lebih lambat atau "terbelakang" menguasai sesuatu kemahiran berbanding rakan sebayanya.Sekiranya mereka tidak diberi pengajaran pemulihan, mereka mungkin gagal memperoleh pendidikan yang perlu dan potensi mereka akan terbenam.Justeru, melalui program pemulihan khas keperluan-keperluan murid berpencapaian rendah dapat dikenal pasti dan dipenuhi.

DEFINISI
    Satu jenis pendidikan yang cuba memenuhi kehendak mereka yang menghadapi masalah pembelajaran iaitu kagagalan belajar yang tidak dapat ditentukan, faktornya termasuklah persekitaran dan pengalaman hidup masing-masing.

KONSEP
Program Pendidikan Khas ialah satu usaha mengatasi masalah murid yang menghadapi kesulitan pembelajaran khususnya dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (3M).

MATLAMAT
Program Pemulihan Khas disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran-kemahiran asas 3M yang belum dapat dikuasai dalam tempoh masa ditetapkan.

OBJEKTIF
 Setelah mengikuti program ini dalam masa yang ditentukan murid boleh :
   i)Menguasai kemahiran asas 3 M.
   ii)Meneruskan pembelajaran dikelas biasa.
   iii)Menambah sikap keyakinan diri dan sikap positif terhadap pembelajaran.
   iv)Memberi peluang mereka berinteraksi dengan masyarakat untuk meluahkan perasaan mereka.

MENYUSUN STRATEGI       
 1. Kenal pasti murid yang perlu pemulihan khas.
 1. Kenal pasti masalah murid.
 • Kenal pasti punca masalah murid.
 • Menjalin hubungan mesra dengan murid.
 • Menunjukkan penghargaan kepada murid.
 • Mewujudkan situasi yang diperlukan oleh murid untuk belajar.
 1. Memilih pendekatan kaedah, teknik yang sesuai.
 • pendekatan bermain sambil belajar.
 • teknik bercerita.
 • teknik latih tubi.
 • teknik bersoal jawab.
 • teknik nyanyian.
 1. Memilih dan menggunakan bahan bantu pengajaran yang sesuai.
Program Pemulihan Khas disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran-kemahiran asas 3M yang belum dapat dikuasai dalam tempoh masa ditetapkan.
 1. Menjalankan aktiviti pengukuhan.
 1. Membuat penilaian formatif dan sumatif untuk tindakan susulan.

CARA MENGENALPASTI MURID-MURID
1.      Pemerhatian.
2.      Temubual / soal selidik.
3.      Hasil kerja murid.
4.      Pentafsiran rekod prestasi setengah / akhir tahun (Rekod Profil).
5.      Pentafsiran rekod ujian IPP3M.
6.      Ujian diagnostik.
7.      Ujian bulanan.Thursday, November 24, 2011

Rancangan Mengajar Harian Makropembelajaran

Mata pelajaran          :           Bahasa Melayu
Kelas   :                                   Tahun Perdana (Arus Perdana)
Tarikh :                                  01 November 2011
Masa :                                     8.00-8.30 pagi (30 minit)
Bilangan murid:                    17 orang
Tema  :                                   Bersih dan Sihat
Tajuk  :                                   Kelas Ceria
Standart kandungan:           
1.2.6    Menyebut frasa dan ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.
Standart pembelajaran:
2.3.1    Menyusun dan menulis frasa menjadi ayat tunggal yang betul berdasarkan gambar dengan menggunakan tulisan yang kemas.
Objektif khas:            Pada akhir pelajaran murid berupaya :
1.      Menyebut, membatang, dan membaca frasa dan ayat tunggal dengan lancar, dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.
2.      Membina dan menyusun frasa menjadi ayat tunggal yang betul, dengan menggunakan tulisan yang kemas dan cantik.
SDK    :           1.2.6, 2.3.1, 1.1.2, 2.1.2, 2.1.3, 4.1.1, 4.1.2
Pengetahuan sedia ada :                   murid sudah mempelajari dan memahami maksud kelas ceria.
ABM / BBM:                                     gambar, slide powerpoint, pensel warna, pen maker, papan putih, lembaran kerja.
Nilai murni:                                        Bertanggungjawab, tolong-menolong, bekerjasama  
8


Langkah

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Penilaian/ Fasa/ SDK
Aktiviti Guru                                              Aktiviti Murid

Set induksi

(5 minit)

1.       Guru memberi salam dan bertanya khabar murid.

2.      Guru menunjukkan gambar-gambar alatan di dalam kelas dan menerangkan tajuk yang akan diajar.


3.      Guru menyoal murid.
Contoh soalan:
a.       Ini gambar apa?
b.      Apakah kegunaannya?
c.       Bolehkah kamu sebutkan nama alatan ini?

4.      Guru menunjukkan slide lagu “Ke Sekolah” dan menyayikannya.

5.      Guru menyuruh murid menyayikan lagu “Ke Sekolah” mengikut seni kata dan irama muzik.


1.      Murid menjawab salam.


2.      Murid melihat gambar yang ditunjukkan oleh guru.
3.      Murid menjawab soalan-soalan yang ditanya oleh guru.


4.      Murid melihat slide yang ditunjukkan dan mendengar guru menyayikan lagu tersebut.

5.      Murid menyayikan lagu “ Ke Sekolah” bersama-sama dengan iringan muzik menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.

Fasa Persediaan

1.1.2
Menumpukan perhatian kepada gambar secara menyeluruh.

2.1
Penjanaan idea

4.1.1
Pembelajaran secara didik hibur.

9Langkah

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Penilaian/ Fasa/ SDK
Aktiviti Guru                                               Aktiviti Murid

Langkah 1

(8 minit)

1.      Guru menunjukkan slide gambar, alatan membersihkan kelas.

2.      Guru menyoal murid nama-nama alatan tersebut.


3.      Guru menyoal murid mengenai kegunaan alatan-alatan tersebut.


4.      Guru menyuruh murid menunjukkan contoh-contoh alatan yang serupa yang terdapat di dalam kelas.

5.      Guru menyoal murid mengenai lokasi bagi alatan-alatan yang terdapat di dalam gambar.


6.      Guru menanyakan pendapat murid mengenai cara-cara untuk menjaga alatan tersebut


1.      Murid melihat slide yang dipaparkan oleh guru.


2.      Murid menamakan alatan yang ditunjukkan oleh guru berdasarkan gambar.

3.      Murid menyatakan kegunaan alatan-alatan yang ditunjukkan oleh guru.


4.      Murid menunjukkan contoh alatan yang berada di dalam kelas berpandukan gambar yang ditunjuk oleh guru.

5.      Murid menyatakan lokasi bagi alatan-alatan yang disoal oleh guru.


6.      Murid menyatakan pendapat mengenai cara-cara menjaga alatan tersebut.

Fasa Imaginasi

2.1
Penjanaan idea

2.1.2
Menghasilkan idea secara berterusan

2.1.3
Menghasilkan idea yang bermakna


10

Langkah

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Penilaian/ Fasa/ SDK
Aktiviti Guru                                               Aktiviti Murid

Langkah 2

(6 minit)

1.      Guru memaparkan slide gambar alatan dan nama-nama alatan.

2.      Guru menyuruh murid mengeja suka kata yang mempunyai warna-warna yang berbeza.
Contohnya :
penyapu sampah, penyodok sampah, pengemop lantai, pemadam, bulu ayam, dan tong sampah.

3.      Guru menyuruh murid membatangkan suku kata menjadi perkataan.
Contohnya:
pe nya pu = penyapu

4.      Guru menyuruh murid membaca lancar perkataan yang ditunjukkan dengan sebutan yang kuat  berpandukan gambar dan perkataan.


1.      Murid melihat slide yang dipaparkan oleh guru.


2.      Murid mengeja suku kata yang mempunyai warna yang berbeza dengan serentak dan suara yang kuat berdasarkan arahan guru.


3.      Murid membatangkan suku kata yang ditunjukkan oleh guru menjadi perkataan yang betul.4.      Murid menyebut dan membaca lancar perkataan dengan sebutan yang kuat berpandukan gambar dan perkataan.

Fasa Perkembangan

1.1
Penambahbaikan

3.1.2
Mengubah suai idea


11

Langkah

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Penilaian/ Fasa/ SDK
Aktiviti Guru                                               Aktiviti Murid

Langkah 3

(7 minit)

1.      Guru memaparkan slide aktiviti menyusun perkataan menjadi ayat yang betul.

2.      Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid mengenai slide.


3.      Guru menyuruh murid menyusun perkataan menjadi ayat yang betul.
Contohnya:
sampah. Ini penyapu
Ini penyapu sampah.

4.      Guru menyuruh murid menulis ayat yang betul.5.      Guru menilai hasil kerja murid.


1.      Murid melihat slide yang dipaparkan.


2.      Murid melihat lembaran kerja yang diberi oleh guru.3.      Murid menyusun perkataan menjadi ayat yang betul.

4.      Murid menulis ayat yang betul berdasarkan aktiviti yang dilakukan berpandukan slide powerpoint.

5.      Perbincangan.


Fasa Tindakan

4.1
Pelaksanaan

4.1.2
Menyusun idea secara tersusun dan tepat


                   

12

Langkah

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Penilaian/ Fasa/ SDK
Aktiviti Guru                                               Aktiviti Murid

Penutup

(4 minit)

1.      Guru menyoal murid mengenai pembelajaran yang lalu.

2.      Guru membuat rumusan mengenai hasil pembelajaran murid.


3.      Guru memainkan semula lagu “Ke Sekolah”dengan iringan muzik.

4.      Guru mengedarkan lembaran kerja.1.      Murid mengemukakan pandangan dan respon kepada soalan guru.

2.      Murid mendengar rumusan yang disampaikan oleh guru.3.      Murid menyanyikan lagu “Ke Sekolah” bersama-sama dengan iringan muzik.

4.      Murid membuat aktiviti pengukuhan berdasarkan lembaran kerja semasa sesi pengajaran LINUS guru.Refleksi :
Syukur alhamdulilah dapat saya sudahkan proses pengajaran dan pembelajaran saya pada hari ini. Secara keseluruhan saya berpendapat P n P saya pada hari ini berjaya. Objektif tercapai.  90 peratus murid dapat mengeja dan menbunyikan suku kata dengan jelas dan menyebut perkataan yang dieja dengan betul. Murid juga dapat menyusun perkataan-perkataan yang diberi menjadi ayat yang betul dengan baik. Secara keseluruhan saya sangat berpuas hati dan P n P saya pada hari ini berjaya.